สถานะพอร์ตและการตัดสินใจลงทุน (ก.ย. 59)

Model Portfolio ก.ย. 59

Model Portfolio เดือน ก.ย. 59

  • ทบทวนวัตถุประสงค์การลงทุน
  • สถานะพอร์ต ณ 30 ก.ย. 59
  • วิเคราะห์ที่มาของผลตอบแทนเทียบ Benchmark
  • การตัดสินใจเพื่อปรับพอร์ตประจำเดือน
  • การทำรายการปรับพอร์ตในระบบของ Nomura

2 thoughts on “สถานะพอร์ตและการตัดสินใจลงทุน (ก.ย. 59)”

    1. หากกำหนดการรับสมัครออก จะแจ้งทาง Facebook Page A-Academy นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *