สถานะพอร์ตและการตัดสินใจลงทุน (ส.ค. 59)

Model Portfolio เดือน ส.ค. 59

  • อธิบายแผนการลงทุนและ IPS
  • ตัวอย่างการตัดสินใจ SAA & TAA
  • การทำรายการเข้าลงทุนครั้งแรกผ่านระบบของ Nomura

One thought on “สถานะพอร์ตและการตัดสินใจลงทุน (ส.ค. 59)”

  1. I would like to do some simulation and plan to take action soon. Where I can download the excel spreadsheet you shared in the video krab?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *