Tag Archives: Implementation

สถานะพอร์ตและการตัดสินใจลงทุน (ก.ย. 59)

Model Portfolio ก.ย. 59

Model Portfolio เดือน ก.ย. 59

  • ทบทวนวัตถุประสงค์การลงทุน
  • สถานะพอร์ต ณ 30 ก.ย. 59
  • วิเคราะห์ที่มาของผลตอบแทนเทียบ Benchmark
  • การตัดสินใจเพื่อปรับพอร์ตประจำเดือน
  • การทำรายการปรับพอร์ตในระบบของ Nomura

การลงทุน Lot แรกของ Model Portfolio

รายการสั่งซื้อกองทุน Lot แรกของ Model Portfolio
ที่สั่งซื้อไปเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 59 เกิดขึ้นสมบูรณ์ทุกรายการแล้ว
ซื้อปุ๊บก็โดนรับขวัญด้วยหุ้นตกเลย 555

ปล. ที่เห็นว่าขาดทุน 1658.53 บาทนั้น
ส่วนใหญ่เป็นค่าธรรมเนียม Front-end Fee นะครับ

08 09